неделя, 25 ноември 2012 г.

Практическо ръководство за прилагането на Регламента относно европейско изпълнително основание


          На този лик всеки може да се запознае подробно с начина на прилагането на Регламента
относно европейско изпълнително основание:

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_european_enforcement_order_bg.pdf

           Подробно са описани съдебните основания за издаване на европейска заповед за изпълнение,документите предоставяни на съдебно изпълнителните органи  и пр.