петък, 30 ноември 2012 г.

Целесъобразни ли са действията на НАП по обявяване дружества в несъстоятелност


По данни от ТД на НАП София , от началото на годината до края на септември 2012г. са поискани от съда  да бъдат обявени в несъстоятелност 76 дружества, натрупали над 371 млн. лв. задължения. Повечето търговци, за които е искано обявяване на несъстоятелност, не притежавали активи и не можели да обезпечат задълженията си. Най-големият длъжник било дружество със задължения към бюджета с над 32 млн. лв.

Горните действия на държавата са абсолютно нецелесъобразни и нерантабилни. По-скоро целят лъскане на имиджа, от колкото реално да постъпят средства.
Да, не може да се отрече факта, че такива дружества следва да се обявят в несъстоятелност, представляващите и управляващите да бъдат подведени под наказателна отговорност съобразно чл.227б от НК - но не и с това законодателство.
Какво следва да се промени за да може института на несъстоятелността да заработи:
Първото нещо е престъплението по чл.227б от НК - да се преследва по тъжба на пострадалия. Това ще рече, че ощетеното лице, направо в съда предявява исканията си. Съда призовава ищеца, ответника и прокурора.
По този начин, ще се избегнат дългите предварителни проверки от некомпетентни полицейски служители, дългите досъдебни производства от незаинтересовани разследващи полицаи и нескончаемите заседания с участието на отекчени прокурори. Тогава, наказателното дело би приключило в рамките на година година и половина, не както сега три и повече.
На второ  място, предлагам да се изгради фонд - от рода на ГВРС /гарантиране вземанията на работниците и служителите/, фонда за гарантиране депозитите на гражданите и пр. Та, този фонд, следва да финансира, част от задължителните разходи, съпътстващи несъстоятелността, а именно - плащания на: синдика /в повечето случаи съдът определя минимум 800-1000лв месечна заплата/, счетоводни експертизи и хиляди други разходи и разходчета. Защото представете си слудната ситуация, дружество дължащо 5 000лв. обявено в несъстоятелност, кредитора следва да заплати 6 000лв за покриване заплатите на синдика. .. Е ... къде е логиката?...
На следващо място следва да се промени и реда на удовлетворяване, защото тези вземания, се покриват само, ако остане имущество.
Може да се посочат и други интересни моменти за да заработи несъстоятелността, но струва ми се, че горното е основното. Фундаменталната промяна водеща до бързо прочистване системата от паразитни структури.