петък, 7 декември 2012 г.

Брой 97, 7.12.2012 г.
 ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ


Народно събрание


·         Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата

·         Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите

·         Решение за приемане на Национал­на стратегия за управление и раз­витие на водния сектор в Република 


Президент на републиката


·         Указ № 405 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Подрум­че, община Крумовград, област Кърджали, на 7 април 2013 г.

·         Указ № 406 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Краводер, община Криводол, област Враца, на 7 април 2013 г. 155


Министерски съвет


·         Постановление № 304 от 28 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпъл­нителна агенция „Национален филмов център“, приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2004 г.

·         Постановление № 305 от 28 ноември 2012 г. за изменение на Устройствения правилник на Агенцията по заетост­та, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2004 г. 


Министерство на отбраната


·         Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22 от 2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните слу­жители, които живеят при условията на свободно договаряне 


Централна избирателна комисия


·         Решение № 2088-ЕП от 4 декември 2012 г. относно предсрочно прекратя­ване пълномощията на член на Ев­ропейския парламент от Република България и обявяване на следващия в листата кандидат