събота, 1 декември 2012 г.

Как да повишим благосъстоянието и сигурността на част от населението

Почти няма българин, който да не е посещавал Родопите. Често си мисля, че Великия Архитект на Вселената, не би могъл да сътвори нещо по чудно и величествено. Едва ли има друго такова място с толкова положителни енергийни центрове. Неземната красота, обаче, ярко контрастира с изтормозените хора, неистово борещи се за оцеляване, идентичност, защита на културни и етносни различия / често стават обект на зловредни атаки както от християни, така от мюсюлмани, от политици, от всякакви пиявици облечени в костюми, носии, роби и пр./. Политиците отдавна са се изкачили по "стълбата" и не могат да чуят воплите на изтормозения народ. Бизнеса със зъби и нокти се катери по паралелна "стълба" и се стреми да се откъсне колкото се може повече от хората. Всички са се настанили удобно в материалното живуркане, приятно си грухтят в локвичка пълна с луксозни телефони, смартфони, компютри, коли и разврат. А Хората /с главно Ч/ от бедните краища на България - Родопите, Монтана, Видин, Враца  ... с всеки изминат ден губят надежда за оцеляване и намират по-лесни начини за живот - сменят религията, продават плътта и идеите си за пари...

Какво би могло да се направи, за да се възродят отново тези райони:
  1. Държавата да преотстъпи до 10% от събираните косвени данъци - ДДС и акциз, на кметовете на общини. Като разпределението става на база регистрирани фирми в кметството;
  2. Дружество, което открие работно място за повече от две години в тези райони, да заплаща данък печалба на половина т.е. 5%. 
  3. Дружество, което се регистрира в тези райони, организира производство и наеме на работа над 10 човека от региона, държавата да му възстановява до 2% от ДДС на продажбите;
  4. Лица, които се заселят постоянно в тези райони, като преди това са били с адресна регистрация повече от две години, от датата на заселване, на друго място, доходите им, до 30 000 лева годишно, да бъдат освобождавани от  ДОД, а осигуровки /здравни и социални/ да се заплащат след втората година от заселването;
  5. Много мъдро държавата раздели охранителна, криминална и икономическа полиция. Но нека се стигне до края. Охранителна полиция да е подчинена на кмета. Кмета да назначава и освобождава началника й. Нека районния инспектор, патрула, катажията, който неправомерно /недай Боже/ ви е глобил, да отговарят пред кмета. А той, кмета, на  всички избори ще се отчита пред избирателите. Сега ситуацията е като в онази басня Орел, Рак и Щука... Тази мярка ще позволи бюджета на МВР да се средоточи наистина към важните и съществените задачи касаещи вътрешната сигурност, защото обществения ред ще бъде делегиран на кметовете.

Горните мерки не ще извадят от републиканския бюджета значителни средства, но биха дали старта на една добра политика за развитие на изоставащите рагиони и повишаване сигурността на гражданите.
Могат да се посочат поне още десет конкретни мерки, които биха довели още след третата година от прилагането им, до значително повишаване благосъстоянието и сигурността на населението в тези региони.
Ценрализацията на изпълнителната власт, такава каквато е в момента, е необходима само и единствено на диктаторските или олигархичните общества. Не мога да се наема да правя анализи, какво общество сме, но мога със сигурност да кажа, че ако не се предприемат мерки с подобен характер, част от южна България ще бъде загубена за идните поколения.