петък, 19 октомври 2012 г.

Брой 80/19.10.2012 г.
  • С Постановление № 250/11.10.2012г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната МС определя, че от 01 януари 2013 г. новият размер на минималната месечна работна заплата за страната става 310 лв., а минималната часова работна заплата 1,85 лв. при 8 часа работното време и при 5-дневна работна седмица.

  • С Постановление № 252/ 12.10.2012г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2013 г. МС определи, че считано от 01 януари 2013г. новата линия на бедност за страната е 241лв.