петък, 19 октомври 2012 г.

Кой каква услуга предлага на пазара на дългове
  Наред с непрестанните предизвикателствата стоящи ежедневно за решаване пред управляващите бизнеса, стоят и проблемите за събиране на плащания от длъжниците им. Често пъти /въздържам се да кажа винаги, макар, че съм сигурен в това твърдение/ се изправят пред дилемата - дали да наемат адвокат или колекторска фирма. Ако изберат адвокат какво ще получат насреща, а ако се спрат на колекторска фирма, какъв тип да е фирмата. Кои са силните и слабите им страни. Объркването става още по-осезаемо и от факта, че всеки обяснява колко добре, бързо и качествено ще свърши работата и как следва да се избере неговата услуга.
Целта на настоящото кратко експозе е да се очертаят силните и слабите страни на всяка структурна единица, специализирана в пазара на събиране на проблемни вземания.
            Адвокат:
            В 99,99% от случаите адвокатите не са икономисти. Икономическите логики, принципи и стратегии не ги интересуват, а и често пъти са им напълно неразбираеми. За тях е важно проблема да се пренесе в съдебната зала и да се реши със способите на правото. Ако не вярвате отворете първия сайт на адвокат или адвокатска кантора и ще видите следното  -  за иск с материален интерес толкова лева, за написване на договор толкова лева и пр. Никъде няма да видите водене на преговори с длъжници, убеждаване посредством методите на взаимните компромиси и пр. Следва да се има предвид също, че адвокатският хонорар се плаща предварително и той не е обвързана с крайния резултат. Интереса на адвоката е делото да се движи между инстанциите, защото така се гарантират доходите му. Често пъти, кредитора независимо че е осъдил длъжника си, остава неудовлетворен /не може да събере вземанията си/. Разходите за „правото” да се снабдиш с изпълнителен титул /лист/, са значителни, неоправдани често пъти костващи значителни усилия, страдания и неоправдано отделяне на финансов ресурс, който би бил полезен за развитието на бизнеса.  
            Препоръчва се за изключително сложни юридически казуси
            Колекторска фирма:
            Още в самото начало трябва да направим уточнението, че колекторските фирми са подразделени на няколко вида.
            Основните характеристики на всеки един вид са:
·         Call centar – този тип дружества са се специализирали в уведомяване на длъжници по телефон. След като се подаде списъка на длъжниците, служителите в центъра започват да му звънят /понякога докато батерията на мобилния телефон се изтощи/ и крещейки, викайки, заплашвайки обясняват, че парите следва да се връщат. Подбора на персонала в тези центрове е единствено по финансов критерий – за колко по-малко пари можеш да наемеш служителя. Затова, понякога служители от такива центрове говорят на силно изразен диалект, дори на моменти не може да се разбере какво ви говорят. Рядко, много рядко от такъв център, колектора може да обясни на длъжника от какво е породено задължението, за кой период се отнася, на каква сума и други важни характеристики. Анализ за имотно и имуществено състояние на длъжника не се прави. Проучване репутацията и скрити активи и доходи на длъжника също.
Следва да се знае, че цената на такъв тип услуга е най-евтина, но за сметка на ниската ефективност. Риска за увреждане репутацията на кредитора е значителен.
Препоръчва се за дружества от типа на мобилните оператори, банки, и други доставчици на масови услуги;
·         Call centar + екипи за посещение на място на длъжника. Често пъти се съчетава с екип за изземване на активитози тип дружества освен, че носи негативите на предния тип, съчетава и опасността екипа работещ на „терен” /екипа реално срещаш длъжника/ да бъде обвинен за насилствено събиране на вземания, рекет, изнудване и др. тежки криминални преспъления. И при този тип дейност се наблюдава, че предпочитаните служители са тези имащи ниски финансови изисквания към работодателя.
Практиката показва, че цената на такъв тип услуга е значително завишена, но процента на събираемост е значително повишен от предходните дружества. Важно е и да се отбележи, че съществува голяма вероятност от увреждане репутацията на кредитора.
Препоръчват се за факторингови дружеста, лизингови дружества и дружества  занимаващи се с кредитиране на дребно – заложни къщи, финансови къщи и пр.
·         Специализирани кантора за събиране на вземания – дружествата съчетават дейностите на адвокатската кантора и call centar. Работят с ограничен брой клиенти, предимно корпоративни. Преди предприемане на каквито и да е действия извършват проучване на вземането и длъжника. Изготвят репутационен, икономически и правен анализ и предлагат конкретна стратегия за събиране на вземането. Разполагат с малък брой  персонал, включително юристи,  обучен да комуникира с длъжници както по телефон така и на при срещи с тях. Движат делата на клиента от пред съдебната, през съдебната и съдебно изпълнителната фаза, осигуряват последващ мониторинг контрол на длъжника.
Практиката показва, че цената на такъв тип услуга е значителна но процента на събираемост е най-голям, сведени са до минимум рисковете от репутационен риск за кредитора.
Препоръчват се за малкия и средния бизнес.

 Настоящото не представлява съвет. При конкретен казус може да се обърнете към автора на статията, адвокат или специализирано дружество.