сряда, 24 октомври 2012 г.

Брой 81/23.10.2012г.


По интересни публикации в официалния раздел на вестника:


Промени в Кодекса за социално осигуряване

Промените основно касаят назначените по трудов договор кандидати за младши съдии и младши прокурори.


Има съществени промени в Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническата помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. Също така прави впечатление, че част от промените са насочени в облагодеталстване на служителите от Държавен фонд "Земеделие" и Министерство на земеделието и храните.


Публикувана е НАРЕДБА № РД-07-6/ 10 октомври 2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане -

Публикувана е НАРЕДБА № I-6/ 12 октомври 2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“

Публикувани са Правила за изменение и допълнение на Правилата за условията и реда за прехвърляне на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс (обн., ДВ, бр. 29 от 2008 г.; изм., бр. 19 от 2010 г.) - ако се запознаете подробно с промените в правилата, ще останите с впечатление, че се отварят "огромни порти" за прокарване на лобиски интереси, конкретни корупционни практики и др. Дано, не се окажа прав!


В неофициалния раздел, по-интересни публикации са:

ЗАПОВЕД № 1017/ 27 август 2012 г.,  ЗАПОВЕД № 1061/ 5 септември 2012 г., ЗАПОВЕД № 1063/ 5 септември 2012 г. на Комисия за защита на потребителите за спиране от внос, търговия и износ на определени продукти произведени в Китай;

Съобразно заповед на Председателя на КФН е отнет лиценза за извършване дейност, като инвестиционен посредник на Фико Инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Мадара 48;

С РЕШЕНИЕ № 1540 от 10 октомври 2012 г. Агенция за приватицзация и следприватизационен контроле взела решение за приватизацията на почивна база на Министерския съвет, намиращ се в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена“ – Варна - това е много интересно. Може би едно от малкото райски кътчета останали по черноморието непокътнати от бетона, чалгата и продавачите на гащи и сутиени ...
Ще следя за кого е направен търга.