понеделник, 6 май 2013 г.

Указание на НАП по Закона за ограничаване плащанията в брой


  НАП с Указание изх.№ УК-3/04.04.2011г. внася допълнителна яснота по отношение единното прилагане на Закон за ограничаване плащанията в брой

    Указанието доуточнява териториалния обхват, действието във времето, материалния обхват, изключенията от приложното поле, реализирането на административнонаказателна отговорност и др. по Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ). 
    В указанието са представени и конкретни примери.